Dhana ya fonimu imejadiliwa  na wataalamu wengi wakifanana na kusigana  katika mijadala yao.jadili ufanano na utofautiano wa mitazamo hiyo kisha utoe hitimisho lako kuhusiana na dhima ya fonimu?

Dhana ya fonimu imejadiliwa na wataalamu wengi wakifanana na kusigana katika mijadala yao.jadili ufanano na utofautiano wa mitazamo hiyo kisha utoe hitimisho lako kuhusiana na dhima ya fonimu?

Majibu
quanswer.com