Gumawa ng tula gamit Ang matatalinghagang pagpapahayag na may temang "pag-ibig"?
?

Gumawa ng tula gamit Ang matatalinghagang pagpapahayag na may temang "pag-ibig"? ?

quanswer.com