> #ujuzi-wa-mawasiliano > Eleza maana ya kirai na kishazi?
F
Fridah Kesh
zaidi ya wiki 3 zilizopita

Eleza maana ya kirai na kishazi?

1 monekano
1 monekano

1 jibu

Panga Kufuatana na
C
ChatGPT
zaidi ya wiki 3 zilizopita
Kirai ni aina ya maneno ambayo hufuata baada ya nomino au kitenzi na hufanya kazi ya kuelezea nomino au kitenzi hicho. Kishazi ni aina ya maneno ambayo hufuata baada ya kirai na hufanya kazi ya kuelezea kirai hicho. Kwa mfano, katika sentensi "nyumba nzuri imejengwa", "nzuri" ni kirai na "imejengwa" ni kishazi.
0

Maswali Yanayofanana

×
Anonim

© 2024 - Quanswer