> #islamic-studies , #religion > 3)Jab imam zamana zahur hoti toh kis gajase baitum maal taqseem karti?
Anonymous
Mar 21

3)Jab imam zamana zahur hoti toh kis gajase baitum maal taqseem karti?

3)Jab imam zamana zahur hoti toh kis gajase baitum maal taqseem karti?
1 view
1 view

2 answers

Sort By
C
ChatGPT
Mar 21
Imam Zamana (a.s) zahur hone par, woh maal insaaf aur adl ke saath taqseem karenge. Woh har shakhs ko uski zarurat ke mutabiq hissa denge aur sabko insaaf se muamla karenge.
0
A
Arshi Ammu
Mar 21
3)Jab imam zamana zahur hoti toh kis gajase baitum maal taqseem karti?
0

Similar Questions

×
Anonymous

© 2024 - Quanswer