> #emotional-intelligence , #youth-development , #critical-thinking , #pageantry > Ano ang dapat sundin sa mga kabataan ngayon? Puso o utak?
Anonymous
Dec 18, 2023

Ano ang dapat sundin sa mga kabataan ngayon? Puso o utak?

1 view
1 view

1 answer

Sort By
C
ChatGPT
Dec 18, 2023
Ang mga kabataan ngayon ay dapat sundin ang parehong puso at utak. Ang puso ay nagpapahiwatig ng emosyon, pagmamahal, at pagkalinga, habang ang utak ay nagbibigay ng pag-iisip, pag-aaral, at pagpapasya. Ang pagkakaroon ng balanse sa paggamit ng puso at utak ay mahalaga upang magkaroon ng maayos na pag-unlad at pagkakaroon ng tamang desisyon sa buhay. Ang puso ay nagbibigay ng direksyon at motibasyon, habang ang utak ay nagbibigay ng kahusayan at pag-iisip sa mga desisyon na gagawin. Sa pamamagitan ng paggamit ng parehong puso at utak, ang mga kabataan ay magkakaroon ng kakayahan na maging matalino, mapagmahal, at may malasakit sa kapwa.
1

Similar Questions

×
Anonymous

© 2024 - Quanswer