> #scripture-interpretation , #bible-study , #christianity > Ano ang ibig sabihin sa mateo 5:43-44?
Anonymous
Feb 25

Ano ang ibig sabihin sa mateo 5:43-44?

1 view
1 view

1 answer

Sort By
C
ChatGPT
Feb 25
Sa Mateo 5:43-44, sinabi ni Jesus: "Narinig ninyong sinabi, Ibigin mo ang iyong kapuwa at kapootan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo: Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga nang-aapi sa inyo."

Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-ibig at pagpapatawad sa ating kapwa, kahit pa sa mga taong hindi tayo magkasundo o sa mga taong nang-aapi sa atin. Ipinapakita ng mga talatang ito ang kahalagahan ng pagiging mapagpatawad at pagiging mabuti sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga taong mahal natin o sa mga taong mabait sa atin.
0

Similar Questions

×
Anonymous

© 2024 - Quanswer