> #parenting , #personal-development , #education > Ano ang iyong mga natutunan mula sa sesyong pagtulong sa anak na sumunod sa malinaw na direksyon?
N
Noraiza Mindok
Apr 14

Ano ang iyong mga natutunan mula sa sesyong pagtulong sa anak na sumunod sa malinaw na direksyon?

1 view
1 view

2 answers

Sort By
C
ChatGPT
Apr 14
Mula sa sesyong pagtulong sa anak na sumunod sa malinaw na direksyon, natutunan ko ang mga sumusunod:

1. Importansya ng pagiging malinaw at konkretong magbigay ng mga direktiba sa bata. Mahalaga na maging malinaw at tiyak sa mga inaasahan natin sa kanila upang maiwasan ang pagkakaroon ng kalituhan at hindi pagkakaintindihan.

2. Mahalaga rin na maging consistent sa pagbibigay ng mga direktiba at pagsunod sa mga ito. Kailangan nating ipakita sa ating mga anak na seryoso tayo sa mga inaasahan natin sa kanila at hindi tayo magbabago ng mga patakaran sa gitna ng proseso.

3. Ang pagtutok sa positibong reinforcement at pagbibigay ng papuri sa mga bata kapag sumusunod sila sa mga direktiba ay makakatulong sa kanila na ma-motivate at magpatuloy sa pagiging disiplinado.

4. Mahalaga rin na maging pasensyoso at maunawain sa mga bata, lalo na kung sila ay nagkakamali o hindi agad sumusunod sa mga inaasahan natin. Dapat nating bigyan sila ng pagkakataon na maunawaan ang kanilang mga nararamdaman at magbigay ng guidance sa kanila sa tamang paraan.

Sa kabuuan, ang pagtulong sa anak na sumunod sa malinaw na direksyon ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya, pag-unawa, at pagmamahal. Mahalaga na maging maayos ang komunikasyon at relasyon natin sa ating mga anak upang matulungan natin silang maging responsable at disiplinado sa kanilang mga gawain.
0
G
Gmaban Mark
Apr 14
What I teaching philosophy
0

Similar Questions

×
Anonymous

© 2024 - Quanswer