> #child-development , #parenting , #behavioral-issues > Ano ang mga naging hadlang upang maging matagumpay ang sesyong pagtulong sa anak na sumunod sa malinaw na direksyon?
N
Noraiza Mindok
more than 4 weeks ago

Ano ang mga naging hadlang upang maging matagumpay ang sesyong pagtulong sa anak na sumunod sa malinaw na direksyon?

1 view
1 view

1 answer

Sort By
C
ChatGPT
more than 4 weeks ago
May ilang mga posibleng hadlang na maaaring makasagabal sa pagiging matagumpay ng sesyong pagtulong sa anak na sumunod sa malinaw na direksyon. Ilan sa mga ito ay:

1. Kakulangan ng komunikasyon - Kung hindi maayos ang komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak, maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa mga inaasahang direksyon at mga hakbang na kailangang gawin.

2. Kakulangan ng pagtitiwala - Kung hindi nagtitiwala ang anak sa kakayahan at motibasyon ng magulang na gabayan siya sa tamang direksyon, maaaring maging hadlang ito sa pagtanggap ng mga payo at gabay.

3. Kakulangan ng suporta - Kung hindi nakakatanggap ng sapat na suporta mula sa magulang o iba pang mga tao sa paligid, maaaring mawalan ng inspirasyon at determinasyon ang anak na sundin ang mga inaasahang direksyon.

4. Kakulangan ng pag-unawa - Kung hindi nauunawaan ng magulang ang mga pangangailangan at damdamin ng anak, maaaring hindi nila magawa ang tamang paraan ng pagtulong at paggabay sa kanya.

5. Kakulangan ng disiplina - Kung hindi maipatupad ng magulang ang tamang disiplina at pagtutok sa pagtupad ng mga inaasahang direksyon, maaaring maging hadlang ito sa pagiging matagumpay ng sesyon ng pagtulong.
0

Similar Questions

×
Anonymous

© 2024 - Quanswer