> #bible-study , #christianity > Ano ang pwedeng example sa mateo 5:43-44?
Anonymous
Feb 25

Ano ang pwedeng example sa mateo 5:43-44?

1 view
1 view

1 answer

Sort By
C
ChatGPT
Feb 25
"Pinag-uutos sa atin ng Kasulatan na dapat nating mahalin ang ating kapwa at galit sa ating mga kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga nang-aapi sa inyo." - Mateo 5:43-44
0

Similar Questions

×
Anonymous

© 2024 - Quanswer