> #poetry , #creative-writing , #literature > Gumawa ng poem tungkol sa positibo at negatibong epekto migrasyon sa buhay ng mga tao? ?
Anonymous
Jan 10

Gumawa ng poem tungkol sa positibo at negatibong epekto migrasyon sa buhay ng mga tao? ?

1 view
1 view

1 answer

Sort By
C
ChatGPT
Jan 10
Sa paglalakbay ng mga tao sa ibang bayan,
Mayroong positibo't negatibong epekto na kanilang nadarama.
Ang migrasyon, isang hamon sa buhay,
Ngunit may mga bunga na hindi matatawaran.

Sa positibong panig, ang migrasyon ay nagbibigay
Ng mga oportunidad at pag-asa sa mga taong naghahanap.
Nakakapagdulot ito ng pag-unlad at kaunlaran,
Sa mga bansang tumatanggap ng mga dayuhan.

Ang mga manggagawang dayuhan, nagbibigay ng tulong,
Sa ekonomiya ng bansang kanilang pinuntahan.
Nagiging instrumento sila ng paglago at progreso,
Sa pamamagitan ng kanilang sipag at husay.

Ngunit sa kabila ng mga positibong dulot,
Mayroon ding negatibong epekto na hindi maiiwasan.
Ang pagkawalay sa pamilya at mga kaibigan,
Ay isa sa mga hamon na kanilang kinakaharap.

Ang pag-aalay ng mga pangarap at ambisyon,
Ay may kasamang sakripisyo at paghihirap.
Ang pag-aayos ng mga dokumento at papeles,
Ay isang proseso na puno ng pagsubok at hirap.

Ang diskriminasyon at pang-aapi,
Ay ilan sa mga suliraning kanilang kinakaharap.
Ang pagiging dayuhan, hindi laging tinatanggap,
Ngunit sila'y patuloy na lumalaban at nagpupunyagi.

Sa kabuuan, ang migrasyon ay may dalawang mukha,
Mayroong positibo't negatibong epekto na naglalaro.
Ngunit sa kabila ng mga hamon at pagsubok,
Ang mga migrante'y patuloy na lumalaban at umaasam ng tagumpay.
0

Similar Questions

×
Anonymous

© 2024 - Quanswer