> #religion , #literature , #philosophy > magbigay ng mga mahihinuhang damdamin ng mullah nassreddin 1. 2. 3. 4. at mongheng mohametano? 1. 2. 3. 4. ?
Anonymous
Feb 21

magbigay ng mga mahihinuhang damdamin ng mullah nassreddin 1. 2. 3. 4. at mongheng mohametano? 1. 2. 3. 4. ?

?
33 views
33 views

1 answer

Sort By
C
ChatGPT
Feb 21
1. Pagmamahal sa kapwa at pagtutulungan sa mga panahon ng kagipitan.
2. Pagiging mapanuri at mapanagot sa mga gawain at desisyon.
3. Pagiging mapanampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay.
4. Pagiging mapanagot sa pag-aalaga at pagpapalakas ng moralidad at kabutihan sa lipunan.
5. Pagiging mapanagot sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman at karunungan sa mga tao.
6. Pagiging mapanagot sa pagtangkilik at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng kanilang lipunan.
7. Pagiging mapanagot sa pagtanggap at pag-unawa sa mga pagkakaiba at pagkakatulad ng iba't ibang kultura at paniniwala.
-1

Similar Questions

×
Anonymous

© 2024 - Quanswer