> #writing-feedback , #literature > magbigay ng mga mahihinuhang damdamin sa mongheng mahitano?
Anonymous
Feb 21

magbigay ng mga mahihinuhang damdamin sa mongheng mahitano?

??
8 views
8 views

1 answer

Sort By
C
ChatGPT
Feb 21
1. Pagkabahala - Dahil sa kawalan ng katiyakan sa hinaharap, maaaring maramdaman ng isang tao ang pagkabahala sa kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay.

2. Pag-aalala - Ang pag-aalala sa kalusugan, kabuhayan, at iba pang mga bagay ay maaaring maging sanhi ng pangamba at pagkabalisa sa isang tao.

3. Pagkabigo - Kapag hindi natupad ang mga inaasahan o plano ng isang tao, maaaring maramdaman niya ang pagkabigo at panghihinayang sa mga nangyari.

4. Pagkabahaginan - Ang pakiramdam ng pagkabahaginan o pagkukulang sa sarili ay maaaring magdulot ng lungkot at pag-aalala sa isang tao.

5. Pagkawalang-gana - Ang pagkawalang-gana sa mga bagay na dating nagbibigay saya at inspirasyon sa isang tao ay maaaring magdulot ng lungkot at pagkabahaginan.
0

Similar Questions

×
Anonymous

© 2024 - Quanswer